นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เรื่อง การคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ...คลิกอ่านประกาศ

หลักสูตรการคัดเลือก ...คลิกที่นี่

การกำหนดองค์ประกอบการประเมินฯ ...คลิกที่นี่

ใบสมัครคัดเลือก ...คลิกที่นี่

แบบรายงานสัญญาจ้างฯ ...คลิกที่นี่