นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผอ.รร.ว่าง

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

หนังสือราชการ...คลิกอ่านที่นี่

แก้ไขตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 1...คลิกอ่านที่นี่

องค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา... คลิกอ่านที่นี่