นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 94/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกาา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ...คลิกอ่านประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ ...คลิกอ่านที่นี่

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ...คลิกอ่านที่นี่