นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แก้ไขตำแหน่งว่าง ผอ.รร.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 1/2556 ลงวันที่ 2 มกราคม 2556 เรื่อง แก้ไขตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ... คลิกอ่านที่นี่