ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗

: ประกาศ

: ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

: วิชาเอกคณิตศาสตร์

: วิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

: วิชาเอกพลศึกษา

: วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

: วิชาเอกวิทยาศาสตร์

: วิชาเอกสังคมศึกษา

: วิชาเอกภาษาอังกฤษ

: วิชาเอกภาษาไทย