นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗

ประกาศ

วิชาเอกภาษาไทย

วิชาเอกคณิตศาสตร์

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

วิชาเอกสังคมศึกษา

วิชาเอกพลศึกษา

วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

วิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา