นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๘

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗

ประกาศ

วิชาเอกภาษาไทย

วิชาเอกคณิตศาสตร์

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

วิชาเอกสังคมศึกษา

วิชาเอกพลศึกษา

วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

วิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา