นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04068/2112(ผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 35 ราย)
  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
  ตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
  เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว
  บันทึกการขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย