นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ดาวน์โหลด ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
  บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน(วิชาเอกบริหารการศึกษา)
  บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน(วิชาเอกดนตรี-นาฏศิลป์)
  บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน(วิชาเอกภาษาอังกฤ)