นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

1.บุคลากรคณิตศาสตร์ 2 อัตรา

2.พี่เลี้ยงเด็กพิการ 6 อัตรา

3.นักการภารโรง 3 อัตรา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7