นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

*************

                                                   1. ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์ อ่านรายละเอียด

                                                   2. ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ่านรายละเอียด

                                                   3. ตำแหน่ง นักการภารโรง อ่านรายละเอียด