นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน  2  อัตรา

รายละเอียด ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอโอน ดาวน์โหลด