นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนท่าลาด อำเภอชุมพวง จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียด

2. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนพิกุลทอง อำเภอชุมพวง จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียด