นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทุกโรง

       ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

รายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลด