นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

เรียน รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่