นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

**************
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีความประสงค์จะดำเนินการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จากเงินงบประมาณ 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โดยจะดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่  28 มิถุนายน 2560 – 4 กรกฎาคม  2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลด