นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
และรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 7 ทุกโรง    หนังสือนำส่ง (ดาวน์โหลด)


เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต     หนังสือนำส่ง (ดาวน์โหลด)