นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

****************

อ่านรายละเอียดประกาศ  ดาวน์โหลด                                    

          - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก. และ ข. ดาวน์โหลด        

          - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลด    

 

แผนการจัดห้องสอบและสนามสอบ คลิก                                 

แผนที่สนามสอบ คลิก                                                     

ระเบียบผู้เข้าสอบ คลิก