นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การแต่งกายในวันสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วันที่ 15 กรกฏาคม 2560 (เพิ่มเติม)


การแต่งกายของผู้เข้าสอบแข่งขันฯ  ให้แต่งกาย ดังนี้ 

 วันสอบข้อเขียนวันที่ 15 กรกฏาคม 2560  ** แต่งกายด้วยเสื้อยืดคอกลมสีขาว ไม่มีกระเป๋าและกางเกงวอร์มสีดำ   

โดยไม่ให้สวมเครื่องประดับและนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ