นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศ... ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

รายละเอียดประกาศ คลิก

   (1) กลุ่มวิชา ภาษาไทย คลิก

   (2) กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ คลิก

   (3) กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ คลิก

   (4) กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ คลิก

   (5) กลุ่มวิชา การศึกษาปฐมวัย คลิก

   (6) กลุ่มวิชา พลศึกษา คลิก

   (7) กลุ่มวิชา สังคมศึกษา คลิก

   (8) กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ คลิก

*****************************************

ประกาศ... ผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดประกาศ คลิก

- บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก