นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา

และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (1) และมาตรา 38 ค (2)


1. หนังสือนำส่ง

- เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.7 ทุกโรง  ดาวน์โหลด

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
          และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต  ดาวน์โหลด

 

2. องค์ประกอบการพิจาณาการย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1)  ดาวน์โหลด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ดาวน์โหลด


3. บัญชีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.7  ดาวน์โหลด


4. คำชี้แจงประกอบการส่งคำร้องขอย้าย สังกัด สพป.นน.7  ดาวน์โหลด


5. แบบคำร้องขอย้าย

- แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

- แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) และ 38 ค. (2)  ดาวน์โหลด