นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


******************************************************


อ่านรายละเอียดประกาศ  ดาวน์โหลด


- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. และภาค ข.

(1) วิชาเอก ภาษาไทย  คลิก

(2) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  คลิก

(3) วิชาเอก วิทยาศาสตร์  คลิก

(4) วิชาเอก คอมพิวเตอร์  คลิก