นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาแคลนครูขั้นวิกฤต

   อ่านประกาศ ดาวน์โหลด

   กลุ่มวิชา ภาษาไทย ดาวน์โหลด

   กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

   กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

   กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด