นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

***********

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลด