นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

เรียน   นางสาววิจิตรา  ขันนอก ผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ กลุ่มวิชา ภาษาไทย ลำดับที่ 5

          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗  มีอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว จากการลาออก ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน  1  อัตรา โรงเรียนวัดบ้านตำแย อำเภอประทาย จึงมีความประสงค์เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งดังกล่าว ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 230/2560 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว

          ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ 7 จึงขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่  3  มกราคม  2561  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เวลา 08.30 – 10.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่  ที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้

          อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร คลิก