นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1. ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาฉบับที่ 33/2560  ดาวน์โหลด

2. (แก้ไข) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาฉบับที่ 33/2560  ดาวน์โหลด