นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

*****************
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

.......................

อ่านรายละเอียดประกาศ คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก