นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2561

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

**********************

                                                      อ่านรายละเอียดประกาศ  ดาวน์โหลด

                                                           - รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก. และภาค ข. ดาวน์โหลด

                                                           - รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค. (สัมภาษณ์)  ดาวน์โหลด

 


*สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา*