นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

เรียน   ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่  4 - 10

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ มีอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำนวน 2 อัตรา

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงประสงค์เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 230/2560 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 มาแทนตำแหน่งที่ว่างโรงเรียนในสังกัด ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 หากไม่มารายงานตัว ตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


อ่านรายละเอียด  ดาวน์โหลด