ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

***************

อ่านรายละเอียดประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

     1. หนังสือนำส่งประกาศตำแหน่งว่าง  ดาวน์โหลด

     2. ประกาศตำแหน่งว่าง และคำชี้แจง  ดาวน์โหลด

     3. แบบคำร้องขอย้าย และแบบบัญชีงบหน้า  ดาวน์โหลด