กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ อังคาร, 26 พฤศจิกายน 2019
2 การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว.พี่เลี้ยงเด็กพิการ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อังคาร, 26 พฤศจิกายน 2019
3 อนุมัติและจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์.ปีงบประมาณ.2563.ครั้งที่ 1 จันทร์, 25 พฤศจิกายน 2019
4 ประกาศ.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จันทร์, 25 พฤศจิกายน 2019
5 ขอเชฺิญพี่เลี้ยงเด็กพิการประชุม.การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ.ปีงบฯ2563 พฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2019
6 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 ศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2019
7 จัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2563.งบดำเนินงาน.รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ พุธ, 06 พฤศจิกายน 2019
8 จัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2563.แผนงานบุคลากรภาครัฐ.งบบุคลากร.รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการงบดำเนินงาน.รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม.และเงินสมทบกองทุนทดแทน(พนักงานราชการ).ครั้งที่ 1 ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2019
9 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) อังคาร, 22 ตุลาคม 2019
10 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ.ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น.ตามมาตรา 38ค.(2)ในตำแหน่งที่ว่าง.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จันทร์, 21 ตุลาคม 2019
11 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 4 พุธ, 02 ตุลาคม 2019
12 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4 อังคาร, 01 ตุลาคม 2019
13 สำรวจความต้องการวิชาเอก จันทร์, 09 กันยายน 2019
14 การนับจำนวนพนักงานราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 พฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2019
15 การแต่งตั้งคณะคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา พุธ, 28 สิงหาคม 2019
16 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.สายผู้บริหารสถานศึกษา.ประจำปี 2562 พุธ, 31 กรกฏาคม 2019
17 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม.และเงินสมทบกองทุนทดแทน.ของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 พฤหัสบดี, 04 กรกฏาคม 2019
18 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ปี พ.ศ.2562 อังคาร, 02 กรกฏาคม 2019
19 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2019
20 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 19