นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครู.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(กรณีปกติ).ประจำปี.พ.ศ.2563 อังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2020
2 สำรวจความต้องการวิชาเอก ศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2020
3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2563(งบประมาณปี.พ.ศ.2562.ไปพลางก่อน)รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2020
5 ประกาศ.รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น.ตามมาตรา.38ค.(2)ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2020
6 การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.พนักงานราชการ.และอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอน ศุกร์, 31 มกราคม 2020
7 การจัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2563.เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน.งวดที่ 1 ศุกร์, 17 มกราคม 2020
8 การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.พนักงานราชการ.และอัตราจ้าง(ตำแหน่งครูผู้สอน) พุธ, 15 มกราคม 2020
9 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครู.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(กรณีปกติ).ปี พ.ศ.2563 จันทร์, 06 มกราคม 2020
10 รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ อังคาร, 26 พฤศจิกายน 2019
11 การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว.พี่เลี้ยงเด็กพิการ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อังคาร, 26 พฤศจิกายน 2019
12 อนุมัติและจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์.ปีงบประมาณ.2563.ครั้งที่ 1 จันทร์, 25 พฤศจิกายน 2019
13 ประกาศ.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จันทร์, 25 พฤศจิกายน 2019
14 ขอเชฺิญพี่เลี้ยงเด็กพิการประชุม.การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ.ปีงบฯ2563 พฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2019
15 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 ศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2019
16 จัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2563.งบดำเนินงาน.รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ พุธ, 06 พฤศจิกายน 2019
17 จัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2563.แผนงานบุคลากรภาครัฐ.งบบุคลากร.รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการงบดำเนินงาน.รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม.และเงินสมทบกองทุนทดแทน(พนักงานราชการ).ครั้งที่ 1 ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2019
18 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) อังคาร, 22 ตุลาคม 2019
19 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ.ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น.ตามมาตรา 38ค.(2)ในตำแหน่งที่ว่าง.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จันทร์, 21 ตุลาคม 2019
20 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 4 พุธ, 02 ตุลาคม 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 19