นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
41 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2019
42 รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต พฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2019
43 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) พฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2019
44 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.ตำแหน่งครูผู้สอน พุธ, 15 พฤษภาคม 2019
45 ประกาศ...รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง.พี่เลี้ยงเด็กพิการ.จากเงินงบประมาณ อังคาร, 14 พฤษภาคม 2019
46 การจัดทำสัญญาจ้างและบันทึกการจ้าง.อัตราจ้างธุรการโรงเรียน.ปีงบประมาณ.พ.ศ.2562 จันทร์, 13 พฤษภาคม 2019
47 การจัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2562.เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 พฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2019
48 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562) เสาร์, 20 เมษายน 2019
49 แนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2019
50 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 พฤหัสบดี, 11 เมษายน 2019
51 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.ครั้งที่.1.(1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) พฤหัสบดี, 11 เมษายน 2019
52 สำรวจความต้องการวิชาเอก พุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2019
53 แก้ไข...บัญชีรายชื่อข้าราชการครูประสงค์ขอย้ายเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2019
54 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครู.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(กรณีปกติ).ประจำปี.พ.ศ. 2562 พฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2019
55 การบันทึกการจ้างและการแจ้งจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนงบ 9,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2019
56 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อังคาร, 15 มกราคม 2019
57 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครู.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 พฤหัสบดี, 03 มกราคม 2019
58 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 พฤหัสบดี, 03 มกราคม 2019
59 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จันทร์, 03 ธันวาคม 2018
60 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย พุธ, 28 พฤศจิกายน 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 20