กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
61 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560 (เพ่ิมเติม) พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2018
62 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560 (เพ่ิมเติม) พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2018
63 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560 (เพ่ิมเติม) พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2018
64 ด่วนที่สุด...จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมฯ อังคาร, 15 พฤษภาคม 2018
65 ด่วนที่สุด.การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018
66 ชะลอการทำสัญญาพนักงานราชการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างไว้ก่อน พุธ, 02 พฤษภาคม 2018
67 ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) อังคาร, 01 พฤษภาคม 2018
68 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป.ตำแหน่งครูผู้สอน อังคาร, 01 พฤษภาคม 2018
69 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิกาจังหวัด พุธ, 25 เมษายน 2018
70 การจัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2561.เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักการภารโรง(ต่อเนื่อง).ครั้งที่ 2 จันทร์, 23 เมษายน 2018
71 การทำสัญญาจ้างโรงเรียนการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018
72 การจัดทำสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 พุธ, 11 เมษายน 2018
73 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) พุธ, 11 เมษายน 2018
74 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) พุธ, 11 เมษายน 2018
75 การสรรหาข้าราชการครูมีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จันทร์, 09 เมษายน 2018
76 แบบคำร้องขอย้าย/ย้านสับเปลี่ยนอัตราจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน พฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2018
77 ด่วนที่สุด...สำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม อังคาร, 20 มีนาคม 2018
78 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันทร์, 19 มีนาคม 2018
79 ด่วนที่สุด.จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.ปีงบประมาณ 2561 จันทร์, 12 มีนาคม 2018
80 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 18