นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
41 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) อังคาร, 22 ตุลาคม 2019
42 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ.ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น.ตามมาตรา 38ค.(2)ในตำแหน่งที่ว่าง.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จันทร์, 21 ตุลาคม 2019
43 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 4 พุธ, 02 ตุลาคม 2019
44 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4 อังคาร, 01 ตุลาคม 2019
45 สำรวจความต้องการวิชาเอก จันทร์, 09 กันยายน 2019
46 การนับจำนวนพนักงานราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 พฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2019
47 การแต่งตั้งคณะคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา พุธ, 28 สิงหาคม 2019
48 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.สายผู้บริหารสถานศึกษา.ประจำปี 2562 พุธ, 31 กรกฏาคม 2019
49 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม.และเงินสมทบกองทุนทดแทน.ของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 พฤหัสบดี, 04 กรกฏาคม 2019
50 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ปี พ.ศ.2562 อังคาร, 02 กรกฏาคม 2019
51 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2019
52 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2019
53 ด่วนที่สุด.รายงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
54 ซักซ้อมขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ อังคาร, 11 มิถุนายน 2019
55 รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ.จากเงินงบประมาณ อังคาร, 11 มิถุนายน 2019
56 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.ตำแหน่งครูผู้สอน อังคาร, 11 มิถุนายน 2019
57 ประกาศ.รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น.ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ พฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2019
58 ประกาศ.ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ พุธ, 05 มิถุนายน 2019
59 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.ตำแหน่งครูผู้สอน(เพิ่มเติม) พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2019
60 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 21