นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
101 ด่วนที่สุด.การจัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2561.เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 จันทร์, 09 กรกฏาคม 2018
102 รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ อังคาร, 03 กรกฏาคม 2018
103 ประกาศ.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯบุคลากรคณิตศาสตร์.ภาค ก. ข. และภาค ค. จันทร์, 18 มิถุนายน 2018
104 ประกาศ..ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)สังกัด.สพป.นครราชสีมา.เขต.7 ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018
105 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ จันทร์, 04 มิถุนายน 2018
106 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 83 ค.(2) เพื่อแต่งต้ัั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน) พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2018
107 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560 (เพ่ิมเติม) พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2018
108 ด่วนที่สุด...จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมฯ อังคาร, 15 พฤษภาคม 2018
109 ด่วนที่สุด.การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018
110 ชะลอการทำสัญญาพนักงานราชการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างไว้ก่อน พุธ, 02 พฤษภาคม 2018
111 ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) อังคาร, 01 พฤษภาคม 2018
112 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป.ตำแหน่งครูผู้สอน อังคาร, 01 พฤษภาคม 2018
113 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิกาจังหวัด พุธ, 25 เมษายน 2018
114 การจัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2561.เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักการภารโรง(ต่อเนื่อง).ครั้งที่ 2 จันทร์, 23 เมษายน 2018
115 การทำสัญญาจ้างโรงเรียนการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018
116 การจัดทำสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 พุธ, 11 เมษายน 2018
117 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) พุธ, 11 เมษายน 2018
118 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) พุธ, 11 เมษายน 2018
119 การสรรหาข้าราชการครูมีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จันทร์, 09 เมษายน 2018
120 แบบคำร้องขอย้าย/ย้านสับเปลี่ยนอัตราจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน พฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 21