นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ปี พ.ศ. 2563 จันทร์, 25 พฤษภาคม 2020
2 ประกาศ...รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
3 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.ทักษะ.และสมรรถนะ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020
4 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา.กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2020
5 ประกาศ.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 24 เมษายน 2020
6 ประกาศ.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 24 เมษายน 2020
7 ประกาศ...รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา.38ค.(2)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ อังคาร, 21 เมษายน 2020
8 การจัดส่งผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ศุกร์, 10 เมษายน 2020
9 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เพิ่มเติม) ศุกร์, 03 เมษายน 2020
10 การจัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2563.เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต.ครั้งที่ 3 จันทร์, 23 มีนาคม 2020
11 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง / ย้าย/ โอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ศุกร์, 20 มีนาคม 2020
12 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.แผนงานบุคลากรภาครัฐ.รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ.และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ครั้งที่ 3) อังคาร, 17 มีนาคม 2020
13 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป อังคาร, 17 มีนาคม 2020
14 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครู.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(กรณีปกติ).ประจำปี.พ.ศ.2563 อังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2020
15 สำรวจความต้องการวิชาเอก ศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2020
16 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2563(งบประมาณปี.พ.ศ.2562.ไปพลางก่อน)รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2020
18 ประกาศ.รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น.ตามมาตรา.38ค.(2)ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2020
19 การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.พนักงานราชการ.และอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอน ศุกร์, 31 มกราคม 2020
20 การจัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2563.เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน.งวดที่ 1 ศุกร์, 17 มกราคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 20