นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การจัดทำสัญญาจ้างและบันทึกการจ้าง อัตราจ้างธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ศุกร์, 26 มิถุนายน 2020
2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.สายผู้บริหารสถานศึกษา.ประจำปี.2562.(เพิ่มเติม) ศุกร์, 26 มิถุนายน 2020
3 รายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2020
4 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ.และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือก.สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ปี.พ.ศ.2563 จันทร์, 22 มิถุนายน 2020
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ในตำแหนงที่ว่าง พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2020
6 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2563.แผนงานบุคลากรภาครัฐ.รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ.และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม.ครั้งที่ 4) พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2020
7 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาฯ พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
8 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
9 จัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2563.เพื่อจัดจ้างพึ่เลี้ยงเด็กพิการ.ครั้งที่ 4 (กันยายน 2563) จันทร์, 01 มิถุนายน 2020
10 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
11 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ปี พ.ศ. 2563 จันทร์, 25 พฤษภาคม 2020
12 ประกาศ...รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
13 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.ทักษะ.และสมรรถนะ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020
14 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา.กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2020
15 ประกาศ.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 24 เมษายน 2020
16 ประกาศ.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 24 เมษายน 2020
17 ประกาศ...รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา.38ค.(2)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ อังคาร, 21 เมษายน 2020
18 การจัดส่งผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ศุกร์, 10 เมษายน 2020
19 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เพิ่มเติม) ศุกร์, 03 เมษายน 2020
20 การจัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2563.เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต.ครั้งที่ 3 จันทร์, 23 มีนาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 21