กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
41 ด่วนที่สุด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ศุกร์, 15 กันยายน 2017
42 ตรวจสอบความถูกต้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 พุธ, 09 สิงหาคม 2017
43 ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว20 และ 21 (หลักเกณฑ์ใหม่) จันทร์, 07 สิงหาคม 2017
44 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน อังคาร, 27 มิถุนายน 2017
45 ด่วนที่สุด การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ จันทร์, 26 มิถุนายน 2017
46 ถอนชื่อออกจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ศุกร์, 23 มิถุนายน 2017
47 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ศุกร์, 23 มิถุนายน 2017
48 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ.ครั้งที่1 (1เมษายน2560) ศุกร์, 07 เมษายน 2017
49 แบบฟอร์มบัญชีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน จันทร์, 20 มีนาคม 2017
50 การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 พุธ, 15 มีนาคม 2017
51 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2560) พุธ, 15 มีนาคม 2017
52 การตรวจสอบข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 พฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2017
53 การจัดสรรเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๗ พฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2017
54 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017
55 ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017
56 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ศุกร์, 27 มกราคม 2017
57 ขอเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน พุธ, 18 มกราคม 2017
58 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ศุกร์, 13 มกราคม 2017
59 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2559) ศุกร์, 07 ตุลาคม 2016
60 การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) อังคาร, 27 กันยายน 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 7