กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
101 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน พุธ, 25 มิถุนายน 2014
102 สำรวจข้อมูลข้าราชการครูแลแะบุคลากรทางการศึกษา อังคาร, 17 มิถุนายน 2014
103 การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำและจัดทำฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล พุธ, 04 มิถุนายน 2014
104 แนวปฏิบัติการยืมทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) พฤหัสบดี, 15 พฤษภาคม 2014
105 แจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 พฤหัสบดี, 15 พฤษภาคม 2014
106 แก้ไขคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 25 เมษายน 2014
107 !!ด่วนที่สุดการเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ม.ป.ช.,ม.ว.ม.และป.ช)ประจำปี๒๕๕๖ จันทร์, 21 เมษายน 2014
108 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ศุกร์, 11 เมษายน 2014
109 การใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือขั้นต่ำกว่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ศุกร์, 28 มีนาคม 2014
110 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) อังคาร, 25 มีนาคม 2014
111 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง อังคาร, 11 มีนาคม 2014
112 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อังคาร, 11 มีนาคม 2014
113 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล(14ม.ค.57) อังคาร, 14 มกราคม 2014
114 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรอง(8ม.ค.57) พุธ, 08 มกราคม 2014
115 สำรวจตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(25ธ.ค.56) พุธ, 25 ธันวาคม 2013
116 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) ศุกร์, 11 ตุลาคม 2013
117 แจ้งการประชุมเรื่องแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและอันดับเงินเดือนสำหรับข้าราชการครู พุธ, 20 มีนาคม 2013
118 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและลำดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จันทร์, 04 มีนาคม 2013
119 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรอง พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2013
120 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน จันทร์, 23 กรกฏาคม 2012
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 7