กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
61 ด่วนที่สุด...ขอข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) พฤหัสบดี, 08 กันยายน 2016
62 ข้อมูลข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ใช้เลื่อนขั้น/ค่าจ้าง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 อังคาร, 01 มีนาคม 2016
63 บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ต้องแก้ไขเอกสาร ผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 อังคาร, 12 มกราคม 2016
64 รายชื่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2559 ผู้ที่ต้องแก้ไขเอกสารใหม่ ชั้น ท.ม. และ ชั้นท.ช. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
65 ตัวอย่างการกรอกแบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
66 (30/11/58)การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
67 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2558) จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
68 การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
69 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ เนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พ.ศ.2558 พุธ, 09 กันยายน 2015
70 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
71 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558) ศุกร์, 10 กรกฏาคม 2015
72 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
73 การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการปรับค่าจ้างของลูกจ้างประจำ พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2015
74 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2015
75 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 จันทร์, 30 มีนาคม 2015
76 แก้ไขคำสั่งให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 จันทร์, 30 มีนาคม 2015
77 การแก้ไขคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
78 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) จันทร์, 09 มีนาคม 2015
79 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือขั้นต่ำกว่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ อังคาร, 03 มีนาคม 2015
80 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 7