กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
81 การเลือนขั้นลำดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ค่าใช้ลูกจ้างประจำครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558) พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015
82 การสำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015
83 การสำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 อังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2015
84 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อังคาร, 13 มกราคม 2015
85 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมา ประจำปี 2558 จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
86 การปรับค่าชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พุธ, 22 ตุลาคม 2014
87 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จันทร์, 20 ตุลาคม 2014
88 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2557) อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
89 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พุธ, 01 ตุลาคม 2014
90 ขอเชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ พฤหัสบดี, 18 กันยายน 2014
91 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2557) อังคาร, 16 กันยายน 2014
92 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็คทรอนิกส์ อังคาร, 02 กันยายน 2014
93 ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พุธ, 13 สิงหาคม 2014
94 การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง พุธ, 13 สิงหาคม 2014
95 การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม. เป็นกรณีพิเศษ พุธ, 13 สิงหาคม 2014
96 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พุธ, 06 สิงหาคม 2014
97 แก้ไขคำสั่ง อังคาร, 05 สิงหาคม 2014
98 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทร์, 04 สิงหาคม 2014
99 สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศุกร์, 01 สิงหาคม 2014
100 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อังคาร, 15 กรกฏาคม 2014
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 7