กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
2 ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 พุธ, 19 มิถุนายน 2019
3 รายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 อังคาร, 11 มิถุนายน 2019
4 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562 พุธ, 01 พฤษภาคม 2019
5 การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน จันทร์, 29 เมษายน 2019
6 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อังคาร, 23 เมษายน 2019
7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2019
8 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูดตรระยะสั้น ศุกร์, 05 เมษายน 2019
9 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 พฤหัสบดี, 04 เมษายน 2019
10 ประชาสัมพันธ์โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018 พุธ, 03 เมษายน 2019
11 ประชาสัมพันธ์เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2019
12 การเตรียมการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2019
13 แจ้งเลื่อนกำหนดส่งผลงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 8 ปนะจำปีการศึกษา 2561 พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2019
14 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า.สพฐ.(OBEC AWARDS).ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 จันทร์, 28 มกราคม 2019
15 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
16 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 03 มกราคม 2019
17 แก้ไข..ตารางการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2018
18 การอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อังคาร, 04 ธันวาคม 2018
19 ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พุธ, 14 พฤศจิกายน 2018
20 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พุธ, 07 พฤศจิกายน 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 21