กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ จันทร์, 09 กันยายน 2019
2 ทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563 พฤหัสบดี, 05 กันยายน 2019
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ.พุทธศักราช.2561 พฤหัสบดี, 05 กันยายน 2019
4 ผลการพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 พฤหัสบดี, 05 กันยายน 2019
5 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี".ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.ประจำปี.พ.ศ.2562 พฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2019
6 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.ประจำปี.พ.ศ.2562 พฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2019
7 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อังคาร, 27 สิงหาคม 2019
8 แจ้งยืนยันการผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.รับรอง พุธ, 21 สิงหาคม 2019
9 ขอเชิญจองโต๊ะจีนการจัดงานการแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อาวุโสประจำการที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2562 จันทร์, 19 สิงหาคม 2019
10 ขอเชิญร่วมงานการแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อาวุโสประจำปารที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2562 จันทร์, 19 สิงหาคม 2019
11 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 จันทร์, 05 สิงหาคม 2019
12 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2562 (ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 1 - 12) จันทร์, 05 สิงหาคม 2019
13 การส่งรูปถ่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ.ประจำปี.2562 จันทร์, 05 สิงหาคม 2019
14 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2562 จันทร์, 05 สิงหาคม 2019
15 รูปแบบหนังสือขออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จันทร์, 05 สิงหาคม 2019
16 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน.เจริญรายตามเบื้องพระยุคลบาท.ปีที่.2 อังคาร, 30 กรกฏาคม 2019
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.เรื่อง.การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional.Learning.Community:PLC).ประจำปี.2562 อังคาร, 30 กรกฏาคม 2019
18 การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ จันทร์, 22 กรกฏาคม 2019
19 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 (ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 1 - 12) ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2019
20 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 (ถึง ผอ.รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7) ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 22