นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การขอรับเข็มเครืองหมายเชิดชูเกียรติ.ประกาศนียบัตร.และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส.ประจำปี.2563 พุธ, 27 พฤษภาคม 2020
2 การสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศุกร์, 24 เมษายน 2020
3 กำชับการบริหารการศึกษา พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2020
4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง พุธ, 22 เมษายน 2020
5 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุธ, 08 เมษายน 2020
6 แจ้งมาตรการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา อังคาร, 31 มีนาคม 2020
7 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อังคาร, 24 มีนาคม 2020
8 รายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 จันทร์, 23 มีนาคม 2020
9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2020
10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พุธ, 04 มีนาคม 2020
11 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประธานศูนย์เครือข่าที่ 1-12) ศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2020
12 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2020
13 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) ประจำปี 2563) ศุกร์, 31 มกราคม 2020
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 ศุกร์, 31 มกราคม 2020
15 ประชาสัมพันธ์ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ศุกร์, 17 มกราคม 2020
16 แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ศุกร์, 17 มกราคม 2020
17 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล"คนดีศรีย่าโม"ประจำปี พ.ศ.2562 พุธ, 25 ธันวาคม 2019
18 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย่างง่ายด้วยโปรแกรมดิจิทัลมัติมีเดีย พุธ, 18 ธันวาคม 2019
19 การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท พุธ, 18 ธันวาคม 2019
20 แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2562 ศุกร์, 06 ธันวาคม 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 24