นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ศุกร์, 28 มิถุนายน 2019
62 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
63 ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 พุธ, 19 มิถุนายน 2019
64 รายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 อังคาร, 11 มิถุนายน 2019
65 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562 พุธ, 01 พฤษภาคม 2019
66 การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน จันทร์, 29 เมษายน 2019
67 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อังคาร, 23 เมษายน 2019
68 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2019
69 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูดตรระยะสั้น ศุกร์, 05 เมษายน 2019
70 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 พฤหัสบดี, 04 เมษายน 2019
71 ประชาสัมพันธ์โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018 พุธ, 03 เมษายน 2019
72 ประชาสัมพันธ์เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2019
73 การเตรียมการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2019
74 แจ้งเลื่อนกำหนดส่งผลงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 8 ปนะจำปีการศึกษา 2561 พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2019
75 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า.สพฐ.(OBEC AWARDS).ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 จันทร์, 28 มกราคม 2019
76 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
77 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 03 มกราคม 2019
78 แก้ไข..ตารางการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2018
79 การอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อังคาร, 04 ธันวาคม 2018
80 ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พุธ, 14 พฤศจิกายน 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 24