นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
101 สำรวจเรื่องที่ครูสนใจเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการอบรมทาง online หรือ ทางไกล อังคาร, 07 สิงหาคม 2018
102 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ.2561 พฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2018
103 แจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
104 การอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน อังคาร, 24 กรกฏาคม 2018
105 ขอเชิญเสนอรายชื่อครูเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister's Science Teacher Award 2018 อังคาร, 03 กรกฏาคม 2018
106 ขอเชิญเสนอรายชื่อครูเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister'Science Teacher Award 2018 จันทร์, 02 กรกฏาคม 2018
107 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 5 รางวัล พุธ, 27 มิถุนายน 2018
108 แจ้งอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมตามโครงการ"หลักสูตรพัฒนาครูระยะเข้าสูู่วิชาชีพเพื่อพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพสูงสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่" จันทร์, 18 มิถุนายน 2018
109 แจ้งถอนหนังสือยกเลิกรุ่นของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จันทร์, 18 มิถุนายน 2018
110 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกตัวแทนสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมหกรรมสรา้งงาน สรา้งอาชีพเฉลิมพะรเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2561 ศุกร์, 15 มิถุนายน 2018
111 แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (รอบที่ 2) จันทร์, 11 มิถุนายน 2018
112 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ256 จันทร์, 11 มิถุนายน 2018
113 แจ้งการจัดรุ่นอบรม"โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" พฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2018
114 แจ้งการจัดรุ่นอบรม"โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" พฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2018
115 โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561 อังคาร, 22 พฤษภาคม 2018
116 ขั้นตอนการดำเนินการของครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561 พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2018
117 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2018
118 เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook อังคาร, 15 พฤษภาคม 2018
119 การขยายเวลารับสมัครการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018
120 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (รก.ผอ.สถานศึกษา) พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 24