กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 (ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 1 - 12) ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2019
2 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 (ถึง ผอ.รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7) ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2019
3 แจ้งกำหนดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่.ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการสถานศึกษา.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.ในระยะเวลา.1.ปี.ครั้งที่.1.(6.เดือน) พฤหัสบดี, 11 กรกฏาคม 2019
4 แจ้งกำหนดการในการศึกษาดูงานสถานศึกษาตามโครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พฤหัสบดี, 11 กรกฏาคม 2019
5 โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปชิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์.ประจำปี.2562 อังคาร, 09 กรกฏาคม 2019
6 คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน พฤหัสบดี, 04 กรกฏาคม 2019
7 แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวงยการสถานศึกษา เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่่งตั้ง จันทร์, 01 กรกฏาคม 2019
8 การอบรมเพิ่มความรู้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ ศุกร์, 28 มิถุนายน 2019
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ศุกร์, 28 มิถุนายน 2019
10 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
11 ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 พุธ, 19 มิถุนายน 2019
12 รายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 อังคาร, 11 มิถุนายน 2019
13 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562 พุธ, 01 พฤษภาคม 2019
14 การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน จันทร์, 29 เมษายน 2019
15 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อังคาร, 23 เมษายน 2019
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2019
17 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูดตรระยะสั้น ศุกร์, 05 เมษายน 2019
18 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 พฤหัสบดี, 04 เมษายน 2019
19 ประชาสัมพันธ์โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018 พุธ, 03 เมษายน 2019
20 ประชาสัมพันธ์เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 21