นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"ใครั้งที่.18.พ.ศ.2563 (หนังสือถึงประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน) พุธ, 01 กรกฏาคม 2020
2 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"ใครั้งที่.18.พ.ศ.2563 (หนังสือแจ้งถึงโรงเรียน) พุธ, 01 กรกฏาคม 2020
3 การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จันทร์, 22 มิถุนายน 2020
4 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2563 พุธ, 10 มิถุนายน 2020
5 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลการอบรมออนไลน์.ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศุกร์, 05 มิถุนายน 2020
6 การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ อังคาร, 02 มิถุนายน 2020
7 การขอรับเข็มเครืองหมายเชิดชูเกียรติ.ประกาศนียบัตร.และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส.ประจำปี.2563 พุธ, 27 พฤษภาคม 2020
8 การสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศุกร์, 24 เมษายน 2020
9 กำชับการบริหารการศึกษา พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2020
10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง พุธ, 22 เมษายน 2020
11 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุธ, 08 เมษายน 2020
12 แจ้งมาตรการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา อังคาร, 31 มีนาคม 2020
13 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อังคาร, 24 มีนาคม 2020
14 รายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 จันทร์, 23 มีนาคม 2020
15 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2020
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พุธ, 04 มีนาคม 2020
17 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประธานศูนย์เครือข่าที่ 1-12) ศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2020
18 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2020
19 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) ประจำปี 2563) ศุกร์, 31 มกราคม 2020
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 ศุกร์, 31 มกราคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 24