นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7

****************
อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร ดังนี้

1.ประกาศรับโอนฯ ดาวน์โหลด

2. แบบคำขอโอนฯ ดาวน์โหลด

3. ประกาศองค์ประกอบการพิจารณา ดาวน์โหลด

4. แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล ดาวน์โหลด