นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7

1.ข้อมูลบุคลากร (ชุมพวง)

2.ข้อมูลบุคลากร (โนนแดง)

3.ข้อมูลบุคลากร (ประทาย)

4.ข้อมูลบุคลากร (พิมาย)

5.ข้อมูลบุคลากร (เมืองยาง)

6.ข้อมูลบุคลากร (ลำทะเมนชัย)

7.ข้อมูลบุคลากร (225 โรง)

8.สำนักงาน